O nás

Projekt 1P control vznikl v roce 2015 spojením podnikatelských aktivit zakladatelů Tomáše Krejčího a Zdeňka Martínka. Záměrem společného podnikání bylo vyvinout jednoduchý software pro sledování a vyhodnocení produktivity výrobních strojů a zařízení. Následně přibyly další produkty a služby a vznikla tak potřeba nové samostatné společnosti 1P industry.

Zkušenosti z výrobních společností

Tomáš vložil do společného podniku letité zkušenosti z jeho působení v logistických a výrobních společnostech na managerských pozicích se zaměřením na optimalizaci procesů a procesy neustálého zlepšování a tímto nadefinoval základní kostru a funkčnost systému.

IT je naším životem

Zdeněk, jako majitel IT společnosti a díky jeho celoživotnímu působení a studiu v oblasti IT, přenesl myšlenku do posloupností 0-1-0-1.. a vdechnul 1P control život.

Aktuálně se věnujeme vývoji a rozvoji funkčností systému díky realizacím nových projektů a snažíme se více orientovat na zákaznické potřeby a systém dále customizovat.

Další činnosti - analýzy, WMS ...

Dalším oborem, kterému se věnujeme jsou analýzy a konzultace k řízení výrbby a logistických procesů, zavádění systému řízení skladů, software na prodporu řízení údržby a elektroinstalační práce,