Monitoring rychlosti a délky

Industry

Jednou z klíčových funkcí nové sběrnice 1P MON je sběr dat prostřednictvím snímání enkodéru. Data z enkodéru přenáší klíčové informace, které se následně využívají pro výpočet (sledování) rychlosti a délky. Tato data jsou velice důležitá prosledování výrobních parametrů strojů s tzv. nekonečnou výrobou, kde je nejznámější představitel extruze plastu. U těchto strojů snímáme a vyhodnocujeme aktuální rychlost tahu stroje a délku v čase, kterou umíme vázat ke konkrétním dalším parametrům. Díky tomu jsme schopni spočítat např. počet vyrobených metrů za hodinu, za směnu, za operátora, nebo i na paletu, návin atd.  Tato data samozřejmě kombinuje se standardním sběrem dalších vstupů a jsou doplňována daty z tabletu, které edituje operátor. Tímto způsobem dosahujeme vysoké míry informovanosti o aktuálním výrobním procesu.

Veškerá data jsou zachována a díky dalším vizualizačním nástrojům získáváme v dlouhém časovém horizontu (i mnoho let) jasný přehled o fungování výroby. Tato data velice dobře slouží jako podklad pro neustálý proces zlepšování a hledání optimalizace ve výrobě.

industry2