Nové nástroje v 1P control

Při snaze o neustále vylepšování a rozšiřování systému 1P control jsme v poslední době pracovali na přidání nových ukazatelů – MTTR a MTBF. Tyto dva ukazatele se nyní stanou pevnou součástí systému a poskytují uživateli další důležité informace.

Proč právě MTTR a MTBF?

Co znamenají a s čím pracují tyto ukazatele? MTTR (Mean time to repair) je ukazatel vyjadřující střední dobu délky trvání opravy, neboli průměrný čas rychlosti opravy zařízení. Zjednodušeně tedy vyjadřuje čas, po který je stroj odstaven a nemůže vyrábět. Společnosti by mělo jít o co nejnižší hodnotu MTTR.
Naproti tomu ukazatel MTBF (Mean time between failure) vyjadřuje střední dobu mezi poruchami. Je to jeden z klíčových ukazatelů spolehlivosti. Hodnota MTBF je průměrný čas, po který stroj funguje bez poruchy. Zde to je tedy naopak - čím vyšší tato hodnota bude, tím více bude společnost vyrábět a plnit tak stanovené cíle.

Oba tyto ukazatele jsou další částí monitoringu a zvyšují predikovatelnost výroby a napomáhají ke zvyšování efektivity výrobních procesů.