Nový hardware – 1P MON

Naše společnost 1P industry s.r.o., díky klíčovému produktu 1P control, dosahuje meziroční nárůst v obratu cca 80%. Vzhledem k rostoucímu množství projektů a připojených strojů, které jsou velmi diverzifikované a mají odlišná specifika a možnosti napojení, jsme se v polovině roku 2019 rozhodli investovat do vývoje nového hardwaru. 

Vývoj jsme si zadali u našeho letitého partnera, který nám nabídl možnost zakázkového vývoje. Nový hardware jsme si navrhli tak, aby více odpovídal našim zákaznickým představám a potřebám pro efektivní monitoring. Celý vývoj trval zhruba půl roku a aktuálně jsme naskladnili prvních 50 kusů. Výsledkem vývoje je sběrnice, prostřednictvím které lze monitorovat daleko více vstupů v kombinaci digitální vstupy, analogové vstupy, teploty, enkodéry, atd. Má ale i další přednosti, kde klíčovou výhodou je paměť pro překlenutí výpadku dat s přesnou časovou značkou pořízení záznamů.

Vývoj a zejména jeho reálné uplatnění ve výrobních společnostech nás opět posunulo o krok dále v oblasti monitoringu. Nyní jsme schopni osadit a sledovat výrobní a nevýrobní stavy doplněné informacemi o rychlosti či vyrobeném množství v metrech. V dnešních dnech běží provoz na několika extrudérech a výhledově nám tato skupina strojů výrazně naroste. 

Potřebujete implementovat spolehlivý monitoring, který snadno kombinuje různé druhy vstupů a poskytuje přesná data neovlivněná obsluhou? Rádi připravíme nabídku i pro Váš provoz - kontaktujte nás!