Zvyšování OEE ve společnosti FX Meiller

FX Meiller je celosvětově známý výrobce sklápěcích nástaveb a návěsů, se kterým úspěšně spolupracujeme již 4 roky. Počátek spolupráce se datuje k začátku roku 2016, kdy ve společnosti došlo k osazení dvou strojů naším monitorovacím systémem 1P control a následně se postupně rozšiřoval na další výrobní úseky. V současné době tak se systémem pracuje více než 130 zaměstnanců společnosti a jeho prostřednictvím monitorujeme provoz již 13 strojních zařízení. 

Po monitoringu strojů se zlepšuje i správa úkolů

V průběhu několikaleté, oboustranně prospěšné spolupráce postupně docházelo k různým zákazníkem podporovaným změnám a uzpůsobením daného systému, který se tak stal mnohem komplexnějším nástrojem. Příkladem může být včlenění námi vyvinutého softwaru pro správu úkolů 1P PDCA, který ve společnosti nahradil poněkud zkostnatělou správu úkolů prostřednictvím tabulkových editorů. Dalším vylepšením, kterému se v základní verzi systému 1P control ve společnosti FX Meiller dostalo, je nouzové hlášení Andon. Tato funkce nabízí možnost velice rychle přivolat ke stroji např. údržbu, jež má zároveň přesnou informaci o aktuálním dění u dotčeného stroje.

Od ledna letošního roku došlo k rozšíření spolupráce v oblasti poradenství prostřednictvím 1P services.

Zvyšování OEE i v dalších letech

Systém 1P control pro monitoring výroby je efektivním a ve spojitosti s dalšími rozšířeními i velice komplexním nástrojem, jak dosahovat lepší produktivity a využitelnosti strojního zařízení, a tím zvyšovat výrobní potenciál celé společnosti. Poskytuje velice přesná data o výrobním procesu, avšak tato data je pro jejich stoprocentní využitelnost nutné podrobit podrobnější analýze. A právě za tímto účelem jsme byli osloveni ohledně navazující spolupráce, která by společnosti FX Meiller dále dopomáhala k dosahování pozitivních hospodářských výsledků. Podmínky spolupráce spočívají zejména v začlenění našich pracovníků do samotné organizace výroby ve společnosti, což je rozhodujícím faktorem pro co nejlepší optimalizaci procesů souvisejících přímo i nepřímo s výrobními činnostmi. Již od počátku spolupráce dochází prostřednictvím plnění dílčích úkolů a zacelování mezer ve výrobním procesu k postupnému zvyšování OEE (celková efektivita zařízení). Cílem spolupráce je kontinuální zvyšování OEE až o 25 procentních bodů. Věříme, že stanoveného cíle, dokážeme efektivní spoluprací dosáhnout.