FIA Pro Team

V současné době je ve společnosti FIA Pro Team sledována a vyhodnocována většina výrobních zařízení skrze systém 1P control. Neustále probíhá další rozšiřování funkčnosti (v souladu s principy Průmyslu 4.0) a již nyní je možné pozorovat zlepšení mnoha procesů, zejména:

  • okamžitý přehled o výrobním procesu
  • rychlý přehled klíčových ukazatelů
  • odvádění výroby
  • individuální reporting
  • eskalace hlášení
  • možnost získávat hlášení až na mobilní zařízení

Díky získaným datům se může společnost lépe rozhodovat, rychleji reagovat na změny, plánovat kapacity, cílit na klíčová pracoviště, definovat úzká místa, řešit prostoje a plýtvání a v neposlední řadě optimalizovat svoje výrobní náklady. Dlouhodobý plán implementace počítá s postupnou digitalizací větší části výrobních dat. Celkově tak pro tuto společnost již není Digital Twin cizím pojmem.